Home Rejestracja firmy Rachunkowość IT Serwis Dla Firmy Kontakt
:: PAKIET BASIC LLP - GBP 80.00 - FIRMA LLP
 
Pakiet ten zawiera rejestrację LLP on-line w ciągu 5 dni. Firma zostanie zarejestrowana zgodnie z wypełnioną aplikacją. Do rejestracji potrzeba przynajmniej dwóch członków. Firma zostanie zarejestrowana pod wskazanym w aplikacji adresie. Pakiet ten zawiera: Sprawdzenie nazwy firmy; Rejestracja firmy o- line w ciągu 5 dni; Opłata zawiera wszystkie opłaty rządowe Rejestracja firmy wraz z wskazanymi w aplikacji członkami; Rejestracja firmy pod wskazanym adresem; Wszystkie dokument zostaną przesłane pocztą tradycyjna: Zalaminowany Certyfikat założycielski; Zbindowana Umowa partnerska; Zbindowany Rejestr członków; Potwierdzenie pierwszego zgromadzenia członków
:: TWOJE DANE KONTAKTOWE
 
Imię:
Nazwisko:
E-mail adres:
Telefon:
 
:: PROPONOWANE NAZWY FIRMY
Firma może przyjąć tylko taką nazwę, która nie jest w rejestrze firmy. Prosimy o podanie przynajmniej dwóch wybranych nazw, sprawdzimy nazwę z zgodnie z kolejnością podania.
Nazwa pierwsza:
Nazwa druga:
Nazwa spółki musi kończyć się zwrotem LLP.
Użycie słów zastrzeżonych w nazwie firmy. Niektóre słowa w nazwie firmy są zastrzeżone przez Companies House. Ich użycie wymaga dodatkowej opłaty i wyjaśnień lub zgłoszenia do innych instytucji. Przykłady słów zastrzeżonych Group, Holding, International, European pełna lista słów zastrzeżony.
£25.00
Słowo zastrzeżone
Słowo zastrzeżone:
Wyjaśnienie użycia słowa zastrzeżonego:
 
:: ADRES REJESTRACYJNY FIRMY
Każda firma musi mieć adres rejestracyjny firmy na terenie Wielkiej Brytanii. Prosimy o podanie adresu rejestracji firmy. Jeżeli nie masz takiego adresu nasza firma oferuje serwis adresu rejestracyjnego firmy na okres 12 miesięcy. Po okresie 12 miesięcy należy odnowić adres rejestracyjny spółki.
£50.00
Wybieram adres rejestracyjny spółki na terenie Wielkiej Brytanii proponowany przez ABS
Posiadam własny adres do rejestracji spółki na terenie Wielkiej Brytanii
Adres lina 1:
Adres lina 2:
Adres lina 3:
Miasto:
Kod pocztowy:
Region:
Korespondencja firmy zostanie przesłana na wskazany adres. Jeżeli jest to adres na terenie Wielkiej Brytanii firma ABS nie pobiera opłaty. Jeżeli jest to adres poza granicami Wielkiej Brytanii firma pobiera opłatę GBP30.00 na rok czasu. Adres rejestracyjny firmy służy tylko na potrzeby Companies House i Inland Revenue. Inna korespondencja handlowa nie może być wysyłana pod ten adres.
Przesyłanie korespondencji urzędowej na teren Wielkiej Brytanii
£30.00
Przesyłanie korespondencji urzędowej poza granice Wielkiej Brytanii
Adres lina 1:
Adres lina 2:
Adres lina 3:
Miasto:
Kod pocztowy:
Region:
Kraj:
 
:: ADRES KORESPONDENCYJNY FIRMY
Adres korespondencyjny na zasadach skrzynki pocztowej który można używać na potrzeby korespondencyjne Twojej firmy.
Opłata za serwis GBP 200.00 plus GBP 50.00 depozyt na cele przesyłania korespondencji na wskazany adres.
Depozyt wymagalny na potrzeby opłaty przesyłania korespondencji.
£250.00
Adres korespondencyjny w Londynie na 12 miesięcy (wliczony depozyt GBP 50.00)
£50.00
Depozyt na przesyłanie korespondencji
£100.00
Depozyt na przesyłanie korespondencji
£150.00
Depozyt na przesyłanie korespondencji
£200.00
Depozyt na przesyłanie korespondencji
 
:: STATUS SPÓŁKI, AKT ZAŁOŻYCIELSKI , JEJ CELE I OBSZAR DZIAŁALNOŚCI
W pakiecie zawarty jest standardowy status i akt założycielski spółki dopasowany do każdego rodzaju działalności.
Jeżeli firma posiada własny Status Spółki należy wysłać dokument w formacie doc (Microsoft Office Word) na adres info@companyinuk.pl.
Wybieram standardowy status firmy - "Memorandum and Articles of Association"
£40.00
Posiadam własny status firmy - "Memorandum and Articles of Association"
Uwagi:
 
 
:: OSOBY FIRMY
Aby zarejestrować firmę należy posiadać Dyrektora, Sekretarza i Udziałowca
Każda firma musi posiadać przynajmniej jednego dyrektora i sekretarza. Przynajmniej jedna akcja musi być przyznana jednemu akcjonariuszowi. Jeżeli nie masz osoby, którą mógłbyś wskazać na to stanowisko nasza firma oferuje Ci serwis sekretarza.
 
:: OSOBA FIRMY 1
:: OSOBA FIRMY 2
:: OSOBA FIRMY 3
Zamawiający
Dyrektor
Sekretarz
Udziałowiec
 
Dyrektor
Sekretarz
Udziałowiec
 
Dyrektor
Sekretarz
Udziałowiec
 
Ilość udziałów:
Nazwa Firmy**:
Nazwisko:
Poprzednie nazwisko:
Imię pierwsze:
Imię drugie:
Data urodzenia:
   
   
   
Wykonywany zawód:
Obywatelstwo:
Adres lina 1:
Adres lina 2:
Adres lina 3:
Miasto:
Kod pocztowy:
Region:
Kraj:
Miejsce urodzenia:
Kolor oczu:
Telefon stacjonarny:
Telefon komórkowy:
Proszę kliknij tutaj aby wpisać dodatkowe osoby .
 
Wszystkie pola formularza są wymagane do rejestracji firmy. Proszę podać wszystkie niezbędne informacje.
** Jeżeli osobą jest firma proszę podać nazwę firmy oraz poniżej adres oraz nazwisk i imię osoby reprezentującej tą firmę
 
:: DODATKOWE USŁUGI
 
£15.00
Komplet dokumentów: Laminowany certyfikat założenia spółki (Certificate of Incorporation), oprawiony Status Spółki (Memorandum and Articles of Association), oprawiony rejestr firmy, profesjonalne akcje (Share Certificate)
£7.00
Laminowany certyfikat założenia spółki (Certificate of Incorporation)
£7.00
Oprawiony Status Spółki (Memorandum and Articles of Association)
£5.00
Profesjonalne akcje (Share Certificate)
 
:: DODATKOWE USŁUGI PO REJESTRACJI FIRMY
 
£150.00
Firmowe Konto Bankowe
£30.00
Złożenie formularza CT41G
£100.00
Rejestracja fimry na VAT
£50.00
Ochrona danych
£55.00
Złożenie rocznego Annual Return
£10.00
Kadry i Płace (za 1 pracownika)
£350.00
Rejestracja znaku handlowego pod jedna klasą
£50.00
Rejestracja dodatkowych klas znaku handlowego
£55.00
Company Credit Search
£15.00
Company Officers Search
 
:: DODATKOWE DOKUMENTY Z COMPANY HOUSE
£25.00
Poświadczony certyfikat Rejestracji Spółki (10 dni)
£85.00
Poświadczony certyfikat Rejestracji Spółki (3 dni)
£25.00
Poświadczony certyfikat o nieupadłości (10 dni)
£85.00
Poświadczony certyfikat o nieupadłości (3 dni)
£25.00
Poświadczony Statusu Spółki (10 dni)
£85.00
Certify Statusu Spółki (3 dni)
£25.00
Poświadczony Akt Założycielski (10 dni)
£85.00
Poświadczony Akt Założycielski (3 dni)
£40.00
Poświadczony Status Spółki, Akt Założycielski (10 dni)
£135.00
Poświadczony Status Spółki, Akt Założycielski (3 dni)
 
:: APOSTILLE DOKUMENTÓW
£75.00
Apostille Certyfikatu Rejestracji (10 dni)
£125.00
Certyfikatu Rejestracji (3 dni)
£75.00
Apostille Certyfikatu o nieupadłości (10 dni)
£125.00
Apostille Certyfikatu o nieupadłości (3 dni)
£75.00
Apostille Statusu Spółki (10 dni)
£125.00
Apostille Statusu Spółki (3 dni)
£75.00
Apostille Aktu Założycielskiego (10 dni)
£125.00
Apostille Aktu Założycielskiego (3 dni)
£100.00
Apostille Statusu Spółki, Aktu Założycielskiego (10 dni)
£200.00
Apostille Statusu Spółki, Aktu Założycielskiego (3 dni)
 
:: DLA FIRMY
£40.00
Książka Rachunków
£20.00
Pieczątka gumowa
£40.00
Oprawiony rejestry dokumnetów firmy
£20.00
Metalowa tabliczka z nazwą firmy
£30.00
Wyciskana (metalowa) ręczna pieczęć
£30.00
Datownik
 
:: NUMERY TELEFONÓW DLA TWOJEJ FIRMY
£50.00
0800 Free-Phone
£50.00
0845 Lokalna stawka
£50.00
0870 National Rate
£50.00
miejski numer (numer z całego terenu Wielkiej Brytanii)
£50.00
Fax na Email
£50.00
Depozyt do przekierowywania rozmów
£100.00
Depozyt do przekierowywania rozmów
£150.00
Depozyt do przekierowywania rozmów
 
:: IT SERWIS
£100.00
Strona www (1 główna strona www)
£50.00
Szablon www z bazy przykładów
£400.00
Strona www (5 głównych stron www np: Home, Serwis, Kontakt, O nas itp.)
£15.00
.com nazwa strony www na okres 1 roku
£15.00
.co.uk nazwa strony www na okres 2 lat
£15.00
.net nazwa strony www na okres 1 roku
£15.00
.eu nazwa strony www na okres 1 roku
£15.00
.biz nazwa strony www na okres 1 roku
£20.00
Inna nazwa strony www na okres 1 roku (de ,it, pl itp.)
£70.00
Business Serwer 1GB na okres 12 miesięcy
£140.00
Business Serwer 10GB na okres 12 miesięcy
£200.00
Business Serwer 20GB na okres 12 miesięcy
Proszę podać proponowaną nazwę swojej strony www:
Nazwa opcja 1:
Nazwa opcja 2:
 
Koszt całkowity: £ 80.00
 
Proszę wysłać swoje zamówienie, nasza firma sprawdzi zamówienie i skontaktuje sie niezwłocznie.
 
:: POTWIERDZENIE
 
Potwierdzam, że wszystkie powyższe informacje są zgodne z prawdą. Zezwalam na użycie moich danych i innych danych do celów związanych z rejestracją firmy.
    
 
All Rights Reserved 2005 All Business Solutions                 English

Site map     Ceny i Opłaty      Formularz Zamówienia     Potrzebuje Pomocy